25.11.2011

Ei oppgåve vert født

Oppgåveskriving inneheld mykje anna enn oppgåveskriving. Her er eit lite sideprosjekt denne runden med oppgåveskriving førte til:
(Klikk på biletet for leseleg storleik.)