17.09.2011

Ein spanande dag på jobb

Eg føler for å dele spenninga eg får i løpet av ein dag på jobb med dykk. Hjuldamparkrigsskip!
(Eg gjer oppmerksam på at dette er ei tidleg skisse av ein prototype, så logiske brister kan forekomme.)


Ingen kommentarer: